Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik animationer intill text

Den mänskliga hjärnan är programmerad för att reagera på rörelse och förändring. Därför är det svårt att koncentrera sig på något om det strax intill finns något som förändrar sig.

Av denna anledning bör text som skall läsas inte sättas nära något som är animerat – helst bör hela sidan vara fri från sådant som rör sig och blinkar.

Detta råd var tidigare kopplat till WCAG 7.2, sid 360, men eftersom många webbläsare numera låter användaren stänga av animationen med esc-knappen är den riktpunkten inte aktuell längre.

24-timmarswebben är strängare och rekommenderar att animationer om möjligt inte används alls. Om animationer används skall användaren kunna styra rörelsehastigheten eller stänga av dem (det senare kravet är dock att slå in en öppen dörr, eftersom moderna webbläsare redan låter användaren göra det).

comments powered by Disqus