Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ange vem som är ansvarig för sidan

Alla webbsidor bör ha en kontaktperson med e-postadress (eller om man rädd för spam, länk till kontaktformulär) och gärna även telefonnummer, som besökaren lätt kan nå om hon har frågor eller påpekanden. Detta kan vara den som har hand om själva sidan eller någon som fungerar som kontakt för hela webbplatsen.

Skriv kontaktpersonens namn eller funktion (t.ex. ”ansvarig för skolsidorna”, ”redaktör” eller ”produktansvarig”).

Rutiner skall finnas så att e-post besvaras inom rimlig tid, också när den som har huvudansvaret är frånvarande.

Om namn sätts ut på sidorna skall det finnas rutiner och tekniskt stöd, så att dessa lätt kan ändras när den ansvarige slutar eller byter arbetsuppgifter. Samma sak gäller om det är funktionen som anges. Den får inte vara fast kopplade till en person utan skall lätt kunna kopplas om.

För webbapplikationer är detta inte alltid intressant (däremot kan det behövas en kontakt för att få hjälp med användning eller tekniska problem).

comments powered by Disqus