Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Skriv ut dokumentstorleken för stora dokument bredvid länken

Om dokumentet länken går till är över 1 megabyte bör dess storlek sättas ut. För mindre dokument är detta inte ett krav, och ofta är deras dokumentstorlek irrelevant information som användaren klarar sig bättre utan.

Dokumentstorleken kan med fördel sättas i samma parentes som formatnamnet, typ ”(PDF, 3 MB)”.

Använd förkortningarna kB för kilobyte, MB för megabyte och GB för gigabyte (observera: gement k i kB, men versaler i de andra).

Avrunda så att det blir en eller maximalt två signifikanta siffror (alltså hellre ”3 MB” än ”3,4 MB” eller ”3 400 kB”, och absolut inte ”3,417 MB eller ”3 417 kB”). Se Var lagom exakt , sid 96.

comments powered by Disqus