Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ange vem som skapat bilden

För många bilder är det ett avtalsvillkor att man anger vem som skapat bilden. För andra är det god ton.

Skaparens namn kan anges som en del av bildtexten.

Alternativt kan skaparen anges vertikalt längs med bildens kant (se www.anvandbart.se/ab/ange-bildskapare för hur detta görs).

I värsta fall kan bildens title-text användas. Då bör dock avtalet med bildskaparen kontrolleras för att se om det är accepterat.

I ett publiceringssystem bör enkla funktioner för att ange skaparen finnas inbyggda.

comments powered by Disqus