Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ange vem som är ansvarig för webbplatsen

Det bör klart framgå vem som har det övergripande ansvaret för webbplatsen.

För webbplatser som följer 24-timmarswebben är detta obligatoriskt.

comments powered by Disqus