Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ange hur aktuell sidan är

Sidan skall ange ett datum med vars hjälp användaren kan bedöma hur aktuell den är.

Det finns flera olika datum att välja mellan (se Bestäm vilken av sidans tider som används, sid 170). Av dessa är vanligen senaste gången sidan granskades det mest relevanta – vare sig granskningen ledde till ändringar eller sidan var ok som den var. Är sidan nyutgiven används publiceringen som senaste granskningsdatum.

Ett mer ambitiöst alternativ är att ange två datum, dels när sidan är publicerad eller senast uppdaterad, dels när den senast granskades. Denna version förespråkas av 24-timmarswebben.

Tidstämpeln bör inte ändras för småändringar, utan ange senaste tidpunkten då väsentliga uppgifter ändrades eller då materialet granskades.

Det är sällsynt att det finns anledning att sätta ut klockslag. Datum ger nästan alltid precision nog.

Sätt inte automatiskt ut dagens datum på sidan. Det ger ett falskt intryck av aktualitet som snabbt genomskådas.

Sidor som inte primärt handlar om att förmedla information behöver inte följa detta råd. Det kan till exempel gälla för webbapplikationer.

Se även Var lagom exakt , sid 96, om datumformat.

comments powered by Disqus