Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ändra inte innehåll på sidan utan att ge användaren en möjlighet att bli uppmärksammad på detta

Javascript som uppdaterar sidans innehåll, till exempel för att ge ett statusmeddelande, kan ge stora tillgänglighetsproblem. Användare med skärmläsare och med webbläsare som starkt förstorar en del av sidan, riskerar att helt missa att uppdateringen gjorts. Detta gäller för övrigt även seende användare – är blicken borta det ögonblicket ändringen sker är det inte lätt att senare se vad som ändrat sig.

Om det är viktigt att användaren märker uppdateringen måste den påkalla hennes uppmärksamhet, till exempel genom att använda javascripts larmfunktion alert. En flitig användning av larm blir dock snabbt irriterande. I vissa fall är en lämplig avvägning att användaren kan ställa in om hon vill ha sådana larm på en inställningssida, se Låt användaren anpassa webbplatsen till sina behov, sid 373.

Se även WCAG 6.5 (prioritet 2), sid 359, och 8.1 (prioritet 1 & 2), sid 361

comments powered by Disqus