Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Andra sätt att förbättra tillgängligheten

Utöver de saker som tas upp i WCAG finns även några andra saker som kan göras för att göra webbplatsen tillgängligare.

Utöver det som tas upp nedan finns även två andra kapitel som direkt rör tillgänglighet:

Användare som har svårt att läsa svenska, sid 105.

Javascript , sid 426.

comments powered by Disqus