Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ämne eller kategori

Bild 52. Renodlat exempel på webbplats organiserad utifrån ämnen. (dir.yahoo.com)

Ett mycket populärt tema för webbplatser är ämnen (eller kategorier). Man har en modell för hur ämnesområdet ser ut, och ordnar sidor och underämnen utifrån detta – på samma sätt som Gula sidorna eller ett bibliotek är organiserat. Med ett finare ord kallas detta en taxonomi . Om användaren är bekant med området och ämnesuppdelningen är detta ett av de allra effektivaste sätten att ordna innehåll på.

Observera att ämnena måste hänga samman, så att säga röra samma område. Annars är det snarare en hopbuntning av sidor av det slag som behandlas i Temalöst , sid 157.

comments powered by Disqus