Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Styr skärmläsarens röst med akustiska formatmallar

Typografins detaljer hjälper ofta den seende på ett subtilt men viktigt sätt att förstå hur olika delar av texten skall tolkas.

Röstlägen kan ha motsvarande funktion för blinda. Även dessa kan styras, med hjälp av akustiska formatmallar. Det är dock än så länge ont om skärmläsare som stödjer dem.

Viktigt att inse är dock att medan typografin utvecklats under århundraden och betydelsen hos dess detaljer blivit en del av läsandets kultur, finns det inte alls på samma sätt någon självklarhet kring vilken betydelse olika nyanser av röst skall bära.

Se även WCAG 3.3 (prioritet 2), sid 353.

comments powered by Disqus