Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt webbadressen gå till den aktuellaste versionen

En oklarhet med webbadresser är att man kan se dem på två sätt: som en adress till en specifik sida eller som en adress till information om något.

Det är därför inte självklart hur man skall göra när en ny uppdaterad sida ersätter en gammal – skall adressen peka på den nya (och den gamla sidan byta), eller är det den nya sidan som skall få en ny adress?

Generellt är det förra att föredra. Det gör att länkar från andra webbplatser pekar på den aktuellaste versionen.

comments powered by Disqus