Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt de knappar som driver processen framåt synas extra

När användaren skall gå igenom en process, till exempel ett flersidigt formulär eller en del av en webbapplikation, vill man ofta göra vägen framåt extra tydlig. Detta kan åstadkommas genom att den knapp som leder vidare görs extra framträdande.

En sådan kallas på svengelska en aktionsknapp (efter engelskans action button). Det enda som skiljer den från andra knappar är utseendet. Tekniskt sett är det en vanlig skicka-knapp. Om det ingår sidor i processen som är vanliga textsidor, inte formulär, kan den till och med vara en vanlig länk förklädd till knapp.

Ibland är det inte bara vägen framåt som betonas på detta sätt utan de handlingarna och möjligheterna på sidan som webbmakaren menar är viktigast görs alla till knappar och får ett mer framträdande utseende. På e-handelsplatser brukar till exempel ”Köp”-knappen behandlas så.

comments powered by Disqus