Ytterligare en kollektiv mindmap

Exempel på Kayuda-mindmap.

Kayuda är ytterligare en variant av webbaserad kollektiv mindmap. Inte som MindMeister en MindManager-lookalike, utan med sitt eget utseende.

En intressantare skillnad är dock att Kayuda inte är hierarkisk som MindManager/MindMeister (där det finns en centralnod och allt är under- och underundernoder till denna), utan alla noder kan fritt kopplas ihop med varandra. Det gör den mer lämplig för att göra till exempel konceptkartor. Det gör det också lättare att skapa helt kaotiska mindmaps, om man inte ser upp.

comments powered by Disqus