Interaktionerna som inte kom med i Windows 7

Intressant liten inblick i idéer som fanns för gränssnittet till Windows 7, och hur omfattande användartester hjälpte till att sålla fram och vidareutveckla de bästa.

Min favorit, Batmansignalen:

Fönster som 'strålas' upp från verktygsraden.Via Neowin

comments powered by Disqus