Webbverktyg för webbplanering

Det är ofta många inblandade i planen för hur en webbplats ska struktureras. Då kan det vara en fördel om alla kan komma åt och arbeta med den sitemap man håller på att bygga. WriteMaps är ett ganska enkelt verktyg för webbplanering, men med den klara fördelen att det är en webbapplikation.

comments powered by Disqus