Verktyg för att visualisera krav

IA Think utvärderar olika verktyg för att samtidigt fånga krav och göra fungerande prototyper av dem (utifrån insikten att beställare inte läser kravdokument utan behöver modeller för att tidigt inse vad det är man är på väg att bygga åt dem).

Tyvärr var det inget av de testade som riktigt levde upp till förväntningarna.

comments powered by Disqus