Vattenkannan och medeltalet

Fyller kannan med vatten och bär sedan ut den till bordet där vi ska äta lunch. Trots att jag inte alls fyllt den till kanten utan lämnat god marginal, så hamnar vattnet i gungning och de små vågorna studsar mot kanterna tills ett kaotiskt mönster uppstått där vågor plötsligt kan kollidera och skjuta upp en vattenkaskad som stänker på min tröja och mina byxor. En liten påminnelse om att det inte alltid är medeltalet som är det viktiga.

#blogg100

comments powered by Disqus