Vägledning för hur information om webbplatsen skall se ut

E-nämnden har kommit med en vägledning om vilken information som en myndighet måste lämna, och hur den skall utformas.

I exempelwebben kan man också se de symboler som tagits fram för att legitimera sig, skriva under, skicka handlingar etc.

comments powered by Disqus