UX-skuld – ett begrepp för att hantera kompromissen mellan ”snabbt” och ”bra”

Vi kommer inte undan kompromisser. Ibland är det viktigare att bli klar snabbt än att UX-et är perfekt.

Experiencing Information propagerar för begreppet ”UX-skuld” för att hantera detta. Varje gång vi ”fuskar” med UXet – klämmer in en knapp till, gissar istället för att testa – lånar vi av användarupplevelsen och bygger upp en skuld.

Precis som annars i livet kan det vara en bra sak att låna – det tillåter en att göra saker som man annars inte skulle få gjort, eller skulle vara tvungen att vänta med. Men om vi låter skulden bli för stor blir bördan av den för tung, och snart är vi fast i en karusell av att fixa konsekvenserna (räntan) istället för att utveckla.

Så det gäller att aktivt hantera sin UX-skuld, låna klokt och betala av så snart man kan.

comments powered by Disqus