Utvärderingsverktyg för webbplatser

Finlands motsvarighet till 24-timmarswebben är Kvalitet på webben. Den har bland annat ett intressant utvärderingsverktyg för att göra en mångsidig bedömning av webbplatsens kvalité.

comments powered by Disqus