Utvärdera tillgänglighet med hjälp av Firefox

Evaluating Web Sites for Accessibility with the Firefox Web Developer Toolbar går igenom WCAG 1 riktpunkt för riktpunkt och visar hur man kan använda Firefox för att kontrollera att man följer dem.

comments powered by Disqus