Träna, träna, träna, träna bort din sura min

Anställda vid en myndighet i USA som tycker att det nya datasystem de fått som kräver femton handgrepp för att spara ett dokument är överdrivet komplext, får svar på tal av sin chef, som medger att vissa misstag begåtts

“[We] didn’t realize employees would need the trainers there while they started using the new system”

men som nu pekar med hela handen framåt

“The system is not simple, and how to do things is not always intuitive. And while the problems people are having are not trivial, we have to work through them by getting them more training. We cannot turn back”

Med andra ord, samma visa som vi så ofta hört: Bästa sättet att fixa ett uselt användargränssnitt är att utbilda användarna.

comments powered by Disqus