Tillgänglig HTML-kod

Formatmallar ger oss stora möjligheter att styra hur webbsidor presenteras. Men hur skall själva html-koden ordnas, så att den blir så tillgänglig som möjligt? Undersökningen Source Order, Skip links and Structural labels ger några svar:

  • Lägg navigationen först, innehållet sedan.
  • Bygg in genvägar, så att användaren snabbt kan ta sig runt på sidan.
  • Sätt etiketter på de olika delarna av sidan, så att användaren snabbt kan identifiera dem.

Notera dock att det statistiska underlaget för undersökningen är litet.

comments powered by Disqus