Tidsdimensionens svar på Google Maps

På samma sätt som Google Maps blivit ett populärt sätt att visa geografiska samband och öppnat för en mängd kreativa sammankopplingar hoppas Timeline bli ett sätt att visa tidssamband.

Ett av exemplen benar ut händelserna kring Kennedymordet, men man kan också tänka sig det som ett verktyg för att få överblick över en konferens eller långa historiska skeden.

Gränssnittet är enkelt – ta tag i linjen och dra den – men eftersom det inte är på något sätt själklart att man kan göra det behövs instruktioner. För att kunna se tidslinjen måste användaren ha javascript, och förmodligen är den inte särskilt tillgänglig för skärmläsare.

Timeline kommer från Smile (Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments), ett forskningsprojekt med inriktningen att skapa fungerande och användbara tillämpningar av den semantiska webben. Ett annat intressant projekt är Piggy Bank och programmen kring det, som underlättar att koppla ihop data från olika webbplatser.

comments powered by Disqus