Att göra en karta brukade vara hårt jobb, åtminstone på tiden innan alla kunde köpa satellitdata. Men de var lätta att kopiera och det var svårt att bevisa att någon gjort en kopia eftersom alla kartor byggde på samma sak – verkligheten. Kartmakare la därför ibland till påhittade platser, för att kunna bevisa att något kopierat deras arbete.

En sådan påhittad plats är Agloe, i norra New York, USA, (markerad med en blå ring på kartan nedan).

Några år senare hittade mycket riktigt makarna av denna karta sin påhittade ort på en annan karta, och drog snabbt plagiatörerna inför rätta.

Men, skulle det visa sig, den nya kartan friades, för nu fanns Agloe på riktigt. Några som bodde där hade hittat sig själva på kartan, och börjat använda namnet för sin lilla samling hus.

och New York Times om Agloe.