Testa vad som händer i användarens huvud

I Boxes and Arrows beskriver Matt Queen en metod för användartester som inte bara berättar vad som fungerar respektive inte fungerar, utan också ger en inblick i vilka kognitiva mekanismer som spelade in de gånger det gick fel.

Grundidén är att utgå från en modell för ett idealbeteende, som är ganska detaljerad – där att användaren tänker göra något och att hon sedan gör det är till exempel separata steg. Sedan gör man en noggrann jämförelse mellan denna och användarens faktiska beteende.

Metoden är rejält ambitiös och i mitt tycke mer än vad som behövs för användartester. Men i sammanhang där man inte vill gissa vad användaren tänker utan komma åtminstone lite djupare kan den ha sin plats.

comments powered by Disqus