Tekniska problem tar en månad om året för kontorsarbetare

Enligt en studie av City & Guilds förlorar en genomsnittlig kontorsarbetare en månad om året åt att försöka förstår ny teknk utrustning som datorer, mobiltelefoner etc. och att få dem att fungera.

Studien bör dock läsas med viss skepsism. City & Guilds är ett utbildningsföretag och har ett intresse i att betona betydelsen av utbildning.

comments powered by Disqus