Tautologisk titel

I Computer Swedens “På nya jobb” läser jag att en Douglas Sundel anställts på EMC som designarkitekt. Det står inget om hans bakgrund men man får förmoda att han är teknikteknolog.

comments powered by Disqus