Beslutsvillor lurar fria viljan på samma sätt som synvillor lurar ögat

Att välja mellan en resa till Paris eller Rom är inte helt lätt. Men om man lägger till ett tredje alternativ – samma Rom-resa för samma pris, men med den skillnaden att kaffe inte ingår vid frukost, blir plötsligt det ursprungliga Rom-alternativet mycket attraktivare än Paris.

Dan Ariely ger ett gäng exempel på den fria viljans motsvarighet till synvillor.


Naturligtvis är inte detta någon nyhet för oss svenskar, som redan varit utsatta för linje 1, 2 och 3 i kärnkraftsomröstningen.

Via Are We in Control of Our Own Decisions?

comments powered by Disqus