Svar på Nikons tankenöt

Här kommer svaret på tankenöten:

Klicka på “Sök” i området ovanför.

Ett klassiskt exempel på hur svårt det kan bli även i ett relativt enkelt formulär om man inte respekterar den arbetsriktning användaren förväntar sig – uppifrån och ner, höger till vänster. Här blev det naturligtvis extra lurigt eftersom:


  • Det fanns redan en lista. Ibland kan en sådan vara dynamisk, så att den börjar med att visa alla artiklar och sedan koncentreras allteftersom man gör sitt urval. Så var inte fallet här – men användaren måste räkna med och undersöka den möjligheten.

  • Det fanns flera kontroller under som skulle kunna vara dem man förväntas använda. I första hand naturligtvis “Gå”-knappen, men när inte den fungerar så finns där flera varianter av pilar som användaren måste undersöka och avfärda.
comments powered by Disqus