Statistikprogram försökte räkna ut kundens smak, sände porr-DVD

Det finns en övertro på vad statistisk analys kan göra, som drabbar både myndigheter och företag. Ett exempel från den senare sfären är Zip.ca, där man kan hyra DVD-filmer. I ett försök att stimulera försäljningen har de tydligen låtit ett statistikprogram räkna ut kundens smak och sända extra DVDer.

Hur programmet räknar ut vem som skall ha vilken extraskiva kan jag bara spekulera om. Men eftersom porr utgör en inte oväsentlig andel av de skivor som hyrs ut via denna sorts ‘behöver inte visa ansiktet’-service, så finns där säkert en och annan statistisk slutsats att dra.

Problemet är bara att det som är en statisktisk sanning för en grupp inte alls behöver vara sant för en individ i den gruppen. Och att sända ut porr till kunder för att datorn räknat fram att de är ‘typen som tittar på sånt’, kanske inte är det bästa sättet att sköta sina kundrelationer.

comments powered by Disqus