Hur konsekvens kan förstöra en navigation

“Mycket aktuellt” är ofta en bra sak. Men i Sollentunas fall blir det precis som när det gäller sökningen för mycket av det goda.

Navigation där ordet 'Aktuellt' upprepas sex gånger.

Det vi ser här är en god grundtanke, förstörd av några olyckliga designval.

Navigationerna har staplats på varandra. De olika sorternas navigation ligger tryckta mot varandra.

Det finns ingen visuell skillnad mellan navigationerna, utan allt har målats med samma beige pensel.

Man har valt att använda samma ord som namn på sajtdelen, avdelningen och som namn för förstasidan i avdelningen. Det är som om det skulle finnas huvudstaden “Europa” i landet “Europa” i världsdelen… ja, du ser mönstret.

Det är ofta en mycket klok princip inom navigation att vara konsekvent i hur man benämner saker och att undvika synonymer och omskrivningar. Men här fungerar det inte, eftersom det krockar med en annan grundregel för navigationsdesign: människor är duktiga på att låta sammanhanget styra tolkningen av ett ord, men för att det ska fungera måste ögat kunna se vad som är sammanhanget. Här är den grafiska designen för likartad och avstånden för små, vilket gör det svårt att se och tolka varje navigation för sig själv.

Till Sollentunas försvar ska sägas att det inte finns något alternativ som är självklart bra. Själv brukar jag ofta döpa förstasidan inom en avdelning till något i stil med “Introduktion” eller “Översikt”, men det är innehållslösa ord och därför inte idealiska för navigation.

Jag tror ändå att de hade kunnat minska problemet väsentligt genom att hitta en synonym (till exempel “Nyheter”) på avdelningsnivån (landsnivån). Personligen hade jag nog tagit ett steg till och kallat förstasidan “Löpsedel” eller “Senaste nytt”, men det är möjligt att krocken mellan avdelningsnivå och sidnivå också skulle kunnat hanteras med en annan grafisk form.

comments powered by Disqus