Sociala webben

Gene Smith har konstruerat nedanstående diagram, som jag tycker kan vara ett bra sätt att förstå de olika byggstenarna i en social webb, och hur olika sådana webbar skiljer sig från varandra.

Diagram med sju element. I centrum Identity, och runt den Presence, Relationships, Conversations, Groups, Reputation och Sharing.

comments powered by Disqus