Sådan fader sådan son

“När jag blir liten och du blir stor”, brukade jag säga till min son. På ManBabies kan man se hur det skulle se ut.

comments powered by Disqus