Utvärdering omvandlar användbarhet till strategiskt affärsverktyg

Att mäta Return On Investment (ROI) på användbarhetsarbete visade sig inte bara ge värdefull kunskap i sig, utan också vara ett verkningsfullt verktyg för att förändra hur det uppfattades, från enbart kostnad till ett område att använda för att driva affärer och få konkurrensfördelar, visar rapporten Leveraging Business Value: How ROI Changes User Experience från Adaptive Path

The impact of ROI extends well beyond its obvious benefits
in making resource-allocation decisions. Our research revealed that using
ROI and other valuation methods helps to evolve design competency
within organizations. The valuation methods provide tools for developing
and measuring a design strategy as a component of a larger business
strategy: The ability to “value” user experience design makes it a visible
and credible business lever on par with marketing, research and development,
and channel strategy.

comments powered by Disqus