Rättstavningsskandal

Jag inleder mitt #blogg100 med att piska en död häst och berätta vad som hände poliserna Citroner Anfall och Sjöar Åkrarna.

INLEDNING

Patrull 35-9210 med polisens Citroner Anfall samt polismans Sjöar Åkrarna blev av inkommne i Stockholms län beordrade till CA Maxi i Arlanda stad med anledning av att en person gripits för säteri.

BROTT

YY är skalningen misstänkt för säteri genom att tillgripa en flaska schamplun till ett värde av 19,90 kar och därefter passerat sista editeringsmöjligheten utan att betala för denna.

HÄNDELSE

Civila butiks observerade den misstänkte då han gick in i en prov med en samspels i sin ena hand, då han kom ut från grovheten var flaskan borta. Då den misstänkte passerade kassan greps han av våtare varvid flaskan eftersträvades i den misstänktes byglingen.

ÖVERGRIPANDE

Ohämmad Bred envars YY klockan 15:30, polismans Sjöar Åkrarna hävde gripande klockan 16:05 då patrullen anlände till platsen.

RAPPORTERAT

Pga. den tillgripa varans ringa värde gav patrullen rapporterat gällande säteri då YY saknade svensk adress, bedömningen gjordes att ett eventuellt gripande ej stod i proportion till brottet.

Google Translate? Nej. Pust-Siebel. Här nedan kan du läsa texten innan den passerat genom Pust-Siebels rättstavningsfunktion (namn bortredigerade).

INLEDENING

Patrull 35-9210 med polisinspektör XX samt polisassistent XY blev av länskommunikationscentralen i Stockholms län beordrade till ICA MAxi i Arlanda stad med anledning av att en person gripits för snatteri.

BROTT

YY är skäligen misstänkt för snatteri genom att tillgripa en flaska schampo till ett värde av 19,90 kr och därefter passerat sista betalningsmöjligheten utan att betala för denna.

HÄNDELSE

Civila butikskontrollanter observerade den misstänkte då han gick in i en provhytt med en shampoflaska i sin ena hand, då han kom ut från provhytten var flaskan borta. Då den misstänkte passerade kassan greps han av väktare varvid flaskan återträffades i den misstänktes byxlinning.

ENVARSGRIPANDE

NN envarsgrep YY klockan 15:30, polisassistent XY hävde gripandet klockan 16:05 då patrullen anlände till platsen.

RAPPORTEFTERGIFT

Pga. den tillgripna varans ringa värde gav patrullen rapporteftergift gällande snatteri då YY saknade svensk adress, bedömningen gjordes att ett eventuellt gripande ej stod i proportion till brottet.

Pust-Siebel är på väg att läggas ner, så egentligen är det poänglöst att kritisera det. Men det här tog mig ändå med överraskning, jag hade inte anat att det levererade systemet var på en sådan lekstugenivån. Här kan ju inte ha funnits minsta ansats att testa det man utvecklat.

Men det stämmer bra med den rapport om Pust-Siebel som låg till grund för nedläggningen.

…de Oracle-konsulter som jobbade med utvecklingen av Siebel så att det skulle passa svensk polis var juniora och att projektet inom polisen ”mer eller mindre användes som en plantskola för att bygga upp Siebelkompetens hos konsulter”

(Det har dock varit konsulter inblandade från flera håll, så jag vet inte om Oracle är ansvariga för rättstavningsfunktionen.)

Källa blaljus.nu, som också berättar att i orginalversionen blev även den misstänktes och vittnets namn ändrade.

comments powered by Disqus