Powerpointismen-kommersialismen

Under det röda 70-talet var marxismen-stencilismen ett sätt att kommunicera det revolutionära budskapet. A4-flygblad fylldes från övre vänstra hörnet till nedre högra, från kant till kant, med tät maskinskriven text, och mångfaldigades sedan genom den tidens internetserver: stencilmaskinen. Man hade så mycket så oerhört viktiga saker att säga att marginaler eller blankrader var otänkbart.

Jag tänker på den tiden, och på hur lite som egentligen ändrats, när jag sitter i halvdunklet och tittar på projektledarens överfyllda PowerPoint-slides.

comments powered by Disqus