Ploggar - projektbloggar som verktyg för att hantera ändringsförslag

Bloggarna fortsätter sin utveckling mot att bli en universallösning för alla sorters problem. Cutting Through propagerar för att använda bloggar som ett sätt att hantera ändringsförslag i ett projekt. Enkelt för den som föreslår en ändring, och framförallt ett bra medium för den som vill följa vilka förslag som kommer.

Getting people into the change loop is a lot easier if all you’re asking them to do is passively monitor a newsfeed – they can rapidly scan and assess the relevence of an item in a feed far faster than skimming through a paper status report.

comments powered by Disqus