Planerade användarstudier

Planning for User Research Success trycker på vikten av att planera användbarstudierna. Mycket är självklarheter, men den kan fungera som checklista, så man inte missar någon viktig aspekt.

comments powered by Disqus