Skivbolagen gör rätt när de kämpar mot den tekniska utvecklingen

Visst kan man känna frustration över de stora skivbolagens långsamhet, gränsande till obstruktion, när det gäller att få fram lagliga och användarvänliga alternativ till piratkopieringen.

Men jag tror man måste inse att det ur bolagens perspektiv sannolikt är det rätta att göra. Visst skulle musikbranschen i sin helhet av allt att döma tjäna på att arbeta med istället för mot de nya möjligheter som öppnar sig. Men det betyder inte att de bolag som är stora idag skulle klara sig bra. Tvärtom visar erfarenheten från de flesta teknologiskiften att det är oerhört svårt för ett bolag som varit dominerande under en teknologi att klara övergången till en annan. Det gamla sättet att göra saker sitter i väggarna, och man har för mycket balast för att röra sig snabbt nog att ta samma position i den nya världen, eller ens klara sig i den.

Ur bolagens perspektiv är det därför inte dumt att att blockera den oundvikliga tekniska utvecklingen – det är en strategi för att överleva så länge som möjligt.

(Intressant parallell från en annan bransch: Facit var en världsledande tillverkare av mekaniska räknemaskiner. De såg tidigt teknikskiftet komma, satsade på det nya och gjorde en tid världens bästa datorer. Men “kugghjulen i räknemaskinerna var företagets själ” – de lyckades inte frigöra sig från sin historia och blev därför detsamma.)

comments powered by Disqus