PHP är webbens Cobol

PHP är webbens Cobol. Så många system är byggda med det att det kommer att fortsätta plåga oss i decennier.

comments powered by Disqus