Ralph Lauren befriar kvinnokroppen från fysikens begränsningar

Ralph Lauren-annons med kvinna som photoshopats bortom mänskliga proportioner.

Estetik börjar i verkligheten, i renodlingen av en skönhet som finns. Men ofta utvecklas den till sin egen värld, blir en försköning av försköningen, tills den frigjort sitt seende från den fysiska världens balast. Vi har sett det inom konsten, och nu har Ralph Lauren gjort samma sak för modet som Picasso gjorde för måleriet. Frigjort kvinnokroppen från fysikens fjättrar, gjort henne inte bara smalare än konkurrenternas kvinnor utan också smalare än sitt eget huvud.

Kanske är det här en bra utveckling. När man photoshopade modeller så att de såg ut som extremt smala felfria men verkliga kvinnor, var bilderna ideal att sträva efter att uppnå. Men modellen på den här bilden kan bara kvinnor från Camino hoppas på att likna.

Källa: Photoshop Disasters.

P.S. I stället för att glädjas åt dem som lyfter fram denna konstnärliga triumf, väljer Ralph Lauren att hota stämma dem som berättar om den.

comments powered by Disqus