"password" inte längre vanligaste lösenordet

Säkerhetsexpoert Bruce Schneier har analyserat 34,000 lösenord från MySpace. Tydligen har en del säkerhetstänkande nått ut till användarna, till exempel att det är bra att blanda siffror och bokstäver i lösenordet:

We used to quip that “password” is the most common password. Now it’s “password1.”

(“password” ligger nu på plats 4)

Men i rättvisans namn skall sägas att han också hittade klart svårgissade lösenord som till exempel “1ancheste23nite41ancheste23nite4.”

comments powered by Disqus