Minnesregel för lösenordet: Det en seriefigur skulle säga om vår service

Säkerhetsfolket på WebEx har högt förtroende för sina användares förmåga som minneskonstnärer:

Please remember your password: !kGCb$Fp7%4-

Via All About Balance

comments powered by Disqus