Oklara tidsstämplar undergräver förtroendet

När datumen på Expressens webb säger att artikeln skrivits innan den händelse artikeln handlar om har utspelats, ger det ett bra exempel på faran med ogenomtänkta tidsstämplar och med att låta vad som är tekniskt bekvämt styra vilka tider man redovisar.

Jag vet inte hur Expressens system fungerar, men ett vanligt problem är att för datorn skapas ett dokument när man börjar skriva det, men att i normalt språkbruk brukar vi inte betrakta en artikel som skapad innan den är skriven.

comments powered by Disqus