Ögats vandring genom webbplatsen

Ytterligare en ögonkamera som följt var användaren hittar (tidigare ögonkamernotiser: Var användaren tittar på webbsidan och F-format mönster präglar läsning av webbsidor). Denna gång inte presenterat som en värmebild utan som en film där man kan följa en användares rörelse över sidan och genom webbplatsen.


Seth Godin kommenterar och drar några lärdomar, bland annat att dålig webbdesign kan vara bättre än bra. Personligen tror jag dock han överskattar betydelsen av det avvikande – och att anledningen till att användaren inte tittar på annonser är att hon inte är intresserad av dem, snarare än att de utgör en välkänd form.

Via GUUUI

comments powered by Disqus