Nätjournalistikens utveckling

Två bilder. Första visar sidan för några år sedan - en artikel, lite annonser - och idag - artikelfragment, massor av kommentarer och annonser.Via What Consumes Me, ursprunglig skapare okänd.

comments powered by Disqus