När automatiken slår till

Efter att vår son dött, har det kommit en del brev adresserade till honom. Ibland från myndigheter som man skulle tycka borde ha bättre ordning på registret.

Rekordet i klumpighet tar dock SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, som i ett brev adresserat till hans dödsbo (de är alltså helt medvetna om att han inte längre lever) skriver:

“I enlighet med SKB:s stadgar §9 har styrelsen beslutat att utesluta dig ur föreningen på grund av ej betald årsavgift.”

Jag kan bara hoppas att trots att brevet är undertecknat så har ingen människa läst det, utan okänsligheten är inbyggt i ett illa utformat datorsystem.

comments powered by Disqus