När användaren hittat sin lösning är hon blind för allt annat

De första bankomaterna gav först pengarna innan de gav tillbaka bankomatkorter. Resultatet blev en oerhörd mängd kvarglömda bankomatkort.

På användbarhetsjargong kallas det här fenomenet closure – när användaren är klar med sin huvuduppgift är hon klar. I bankomatfallet är huvuduppgiften att få pengar, så när man har dem i sin hand går man.

På Tele2s webbplats hittar jag ett intressant exempel på detta.

Sida som domineras av en mobiltelefon, med en 'Lägg i kundvagn'-knapp, men där det också finns ett område ovanför där användaren förväntas välja abonemang.

Jag har iakttagit några användare som var ute efter en ny mobiltelefon använda denna sida. Praktiskt taget ingen av dem la märke till att de hade valt ett abonemang samtidigt som dela telefonen i kundvagnen. Inte heller var det någon som gick in på området under telefonpresentationen och insåg att vad man valde där påverkade priset på telefonen.

Värt att notera är att det inte hjälpte att abonemangsvalet ligger överst. Ögat går inte uppifrån och ner, utan direkt på den stora bilden, utforskar att det är rätt telefon, och när valet är bekräftat klickar användaren på knappen för att beställa den.

comments powered by Disqus