Metoder för att mäta läsbarhet

Den enskilt viktigaste användbarhets- och tillgänglighetsfaktorn är språket. Några råd, både för hur man skriver lättillgängligt och hur man utvärderar det som är skrivet, finns att hitta i Methods for measuring text readability

comments powered by Disqus